CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ HÀNG TRỐNG - CHÍNH CHỦ

Danh sách mặt bằng cho thuê tại mặt phố Hàng Trống - Hoàn Kiếm - Hà Nội., Vị trí đắc địa, View thoáng, vỉa hè rộng, Khu vực giá trị thương mại cao, rất phù hợp cho các hãng làm showroom kinh doanh các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, cafe, salon ô tô...

MS: 878 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng

MS: 9784 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 120.0 triệu/tháng

MS: 16119 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 6 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng

 

MS: 9929 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25.0 triệu/tháng

MS: 16543 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 76 (m2)

Mặt tiền: 7.6 (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: 145.0 triệu/tháng

MS: 4180 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 82 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 140.0 triệu/tháng

MS: 5224 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40.0 triệu/tháng

MS: 7903 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15.0 triệu/tháng

MS: 8752 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 72.0 triệu/tháng

MS: 2650 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 5045 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 36.5 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: 50.0 triệu/tháng

MS: 4480 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 35.0 triệu/tháng

MS: 4859 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 54.0 triệu/tháng

MS: 1657 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.7 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 3500.0 usd/tháng

MS: 10947 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 65.0 triệu/tháng

MS: 1947 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 9 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 100.0 triệu/tháng

MS: 6896 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 50.0 triệu/tháng

MS: 1745 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 2.8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

MS: 7949 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 10 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 15.0 triệu/tháng

MS: 7100 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 40.0 triệu/tháng

MS: 3764 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 260 (m2)

Mặt tiền: 7.5 (m)

Số tầng: 8 (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 4986 - - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 400 (m2)

Mặt tiền: 11.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 630.0 triệu/tháng

MS: 4027 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng

MS: 1678 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 48 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng

MS: 14024 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 36 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 2177 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng

MS: 9585 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 13656 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 45.0 triệu/tháng

MS: 4322 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 38 (m2)

Mặt tiền: 3.4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 45.0 triệu/tháng

MS: 3374 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 807 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 42.0 triệu/tháng

MS: 14078 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng

 

MS: 1392 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 45.0 triệu/tháng

MS: 5921 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 6.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 2706 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 17 (m2)

Mặt tiền: 2.3 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 5264 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 24 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 36.0 triệu/tháng

MS: 7882 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 84 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 90.0 triệu/tháng

MS: 900 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 23 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 8.0 triệu/tháng

MS: 5193 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 35.0 triệu/tháng

MS: 7294 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 14 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 7 triệu/tháng

MS: 482 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 3000 usd/tháng

MS: 2423 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng

MS: 2424 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 6 (m2)

Mặt tiền: 1.5 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 10 triệu

MS: 5896 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Trống

Diện tích: 9 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận

Xem thêm hơn 10.000 nhà mặt phố tại - http://diaocthudo.com


Comments